Nu till jul sätter vi ner priset på boken Öga mot Öga – möte med den kreativa revolutionen i svensk reklam.Vi vill att böckerna ska ut och göra nytta. Novus nya undersökning visar att 59% idag är negativ till reklam mot 45% för fem år sedan. Det börjar med andra ord bli bråttom. Hur många som tappat lusten om ytterligare några år är en fråga som alla inblandade bör ställa sig. Inte minst de som betalar verksamheten.

 

Alla (!) som köpt boken och hör av sig uttrycker samma oro. Vilket visar att det är först när man har den i sin hand, bläddrar, granskar kampanjerna och läser all text som man inser att det som erbjuds idag (generellt) inte är gott nog. Samt, glädjande nog, att det går att göra något åt saken. Tiden må vara en annan, mer digital om man så säger, men faktum är att ingen konsument ännu blivit digital. Och aldrig kommer att bli. Blod forsar som det alltid gjort. Människan är analog, klipsk, erfaren, svårflörtad. Digitalismen underlättar postgången människor och företag emellan men överskattar sin tro på att allt numera därför är ställt på ända. Den som digitaliserar även sin publik får snart en som först blir förbannad och sedan lämnar lokalen.

 

Reklambranschen har varit snabb att gömma sina tillkortakommanden bakom att ”allt numera är digitalt” och att allt innan denna digitala tid därför är historia. Märkligt att man inte resonerar på samma sätt på alla andra scener: politikens, filmens, teaterns, litteraturens, journalistikens eller butikens, torghandelns, nätdejtingens. Den som på de scenerna underskattar sin publik; inbillar sig att den är lättroad, lättledd och lättvunnen spelar snart för tomma salonger.

 

Att göra tvärtom; upp- och överskatta sin publik är svårt. Faktiskt även i reklambranschen. Reklam som ”duger”, det vill säga går att sälja, kan många tillhandahålla. Reklam som utmanar sin publik till känslomässig och intellektuell respons är lika svår att åstadkomma som alla andra uttryck som söker närmare kontakt med människor än vad stundens flackande blick och örats slappa lyssnande gör.

 

Bra reklam består av en unik affärsmässig tanke intressantare än alla andra när den stiger fram och slår sig för bröstet, en idé som ställer alla medelmåttiga i skymundan och en hantverkskonst där summan av ord, bild och form främjar estetik och anständighet i den offentliga tonen på gator, torg och inte minst framför nutidens ytliga skärmar. Reklam som når dit gillas. Och säljer.

 

Men problemet är större än så. Reklam når bara så långt som de som köper den räcker till. Att köpa bra reklam är lika svårt som att tillverka den. Men på ett helt annat sätt. Att köpa riktigt bra reklam, sådan som kan ge hundrafalt igen på investeringen, kräver smått omänsklig dådkraft. Alltför ofta handlar det om att gå en svår match med de som har makten och pengarna men inte förstår vad som krävs. Eller än värre inte tycker att reklam är deras bord.

 

Boken som är två.

 

Många som köper boken visar sig inte ha ett dugg med reklam att göra. Men har insett, när de bläddrar i den, hur reklamen påverkat eller medverkat i deras liv. Som ”när vi började flyga charter” och ”började dricka öl” och ”slutade röka”. Därifrån till tanken att även dagens reklam påverkar oss mer än vi tror är steget inte långt. Vad det betyder i en framtid när reklamen inte bara blir mindre intressant (se Novus) utan dessutom drabbar oss förklädd till än det ena än det andra, inger oro.

 

Att boken är två, en som kunde göra svensk reklam bättre och en som blir en kulturantropologisk vandring längs minnenas allé, gör den till en bra julklapp för många. Särskilt som vi nu inför julen erbjuder den till extra bra pris.

 

På vår nya hemsida finns mer att se och läsa om boken. Där kan du också köpa den. Var bara noggrann med ifyllandet av alla rutor (ett måste för att det ska fungera). Ett annat sätt är att beställa den via mail. Glöm då inte att ange såväl leverans- som fakturaadress (om inte samma). Ett tredje är att köpa den via Bokus. Ett fjärde att be sin bokhandel ta hem den.

 

Priser direkt från förlaget inkl. allt (mons, porto, emballage)

1 bok           350:- (250:-plus 100:-)

2 böcker      595:-

10 böcker 2.750:- (en kartong)

www.ogamotoga.nu Mail: ogamotoga@telia.com

Studio 64 Förlags AB