Samma historia kan berättas på tusen olika sätt. Några är bättre än andra, ett är allra bäst. En gammal kollega till mig Desiderius Erasmus (1466–1536) menade t.ex. att det finns etthundrafemtio varianter på ”ditt brev gladde mig mycket”. Han skrev en bok om det. Den heter De Copia och utkom 1512 och kan med andra ord vara lite svår att numera få tag på. Copia är latin och betyder ungefär abundance på engelska dvs. rikedom, överflöd. Men Desiderius talade inte om pengar utan om något betydligt värdefullare. Om konsten att berätta, beröra, argumentera, engagera, övertyga och allt vad du vill av det som vi idag buntar ihop under Konsten att kommunicera. I det sammanhanget blev Copia ungefär ”allt som står en berättare till buds i form av såväl stil som argument”. Ju mer man har av den varan desto bättre blir det, trodde Desiderius. Jag tror att det gäller än.

När man som skribent erbjuder sin Copia till att föra andras talan kan man kallas copywriter. När man behåller Copian för sig själv är man författare.

Läs också Tredje radens fond!