Gigantisk. Omspänner folk i alla samhällsklasser över stora delar av världen. Helt idealisk. Miljarder som vill köpa och konsumera. Miljarder som vill skapa och sälja. Ständiga nyheter. Evigt stigande efterfrågan. Matchande utbud. Och egentligen ingen prisfråga. Jag tänker på Boken och dess så kallade kris.

Jag ser mig om. Överallt drivor av böcker, bokhyllorna bågnar, hos många även sideboarden. Överallt läses de. På tunnelbanan utför tusentals den omöjliga konsten att oförtrutet stanna i fantasin medan de kämpar för att inte ramla omkull. Så någon läskris är det knappast heller.

Inte heller, enligt vad som framgår av min personliga kikare, någon kris för den fysiska boken. Ett väsen, en personlig ägodel, smått evig och därmed ett arvegods, ett band mellan vänner. Ge bort en som du vet passar så har du svaret i mottagarens ögon. Den digitala är inget av det, men ett gott komplement som gärna kan få växa. Båda kommer också att göra det.

I mitt förra inlägg byggde jag med fantasins sifferlek upp det berg av manus som döljer sig i den skrivande människans ocean, där bara tippen sticker upp; den del av manusberget som blir en bok som pekas ut som läsvärd. Men om nu en miljard läsare (för enkelhetens skull) vill köpa för att äga och läsa en bok och en annan miljard författare (se förra inlägget) vill tillverka och sälja då borde det inte vara svårt att hitta miljontals gyllene affärer. Som marknadsförare kan man gå igång för mindre.

Bokens så kallade kris är, med de glasögonen, inte i första hand att den är för dyr. Eller för krånglig att köpa. Utan att det är oändligt långt mellan boken just för dig (som finns någonstans) och det fåtal du råkar få syn på.

Det här gapet är förstås redan på väg att krympa. Den himmelska lösningen, Nätet, möjliggör den strukturomvandling som är på god väg. Men hur långt har den nått och vart tar den vägen innan allt landar? Jag bara tänker högt.

Två stora förändringar skakar redan om i leden mellan de som skapar verken och de som läser/köper dem. Nätet har blivit försäljningskanal och Tekniken har möjliggjort att vem som helst idag kan producera sin bok dessutom ”en i taget” vilket sänker den stora tröskel, upplagetänkandet, som hittills motat bort allt som inte i förväg kan antas leda till säljframgång.   

Men vad är dagens Amazon annat än ett hämtlager. Du bör veta vad du vill ha innan du öppnar dess dörr. Den sofistikerade vägledning som traditionell bokhandel kan ge saknas. Som läsare måste du själv reda ut vad du kommer att gilla att läsa.

Hur man gör det bäst? Jag tänker mig att det i framtiden blir som det alltid varit i historien att vi läsare hjälper varandra. Inget lästips är så bra som det man får av vänner och bekanta, folk som känner en, vet vad man gillar, vad man läst förr, vart man är på väg i livet. Ingen reklam för böcker är så effektiv och därför utbredd som mun-till-mun-metodens. När någon säger ”den skall du läsa” börjar vi inte med att fråga vad den kostar eller om det går att få den hemburen. 

Lösningen borde bli att tidigare läsares tyckande och tänkande samlas där bokberget står. Kanske blir det som med Wikipedia, att den som redan läst lämnar sina synpunkter, recensioner om du så vill, till Bokbergets världsomspännande sajt på nätet. Och att den som söker sin bok kan göra det via hur djupgående motorer som helst, som vad man gillar att läsa, vilket ämne, författare, tid, land, kultur, jämfört med tidigare läst och så vidare i det oändliga. Tryck på knappen. Sökmotorerna surrar. Upp kommer listan på böcker som passar. Med de som passar just dig allra bäst överst.

Processen bakom framställning av böcker är idag inte dyr. Dyrt är författarens arbete. Svindyrt om boken aldrig ges ut. Den som känner framställningens alla led undrar snarare varför inte en bok är dubbelt så dyr. Priset på den färdiga boken bör därför ses i ett helt annat perspektiv. För ”rätt” bok är priset inte särskilt avgörande. Och omvänt: fel bok är alltid för dyr. Självklart finns gränser. Jag bara menar att fokus på priset borde ersättas av fokus på ”rätt bok till rätt läsare”. Och min tes är att det går åt det hållet.

Platsen på nätet blir inte bara ”ett register” med beställningssedel och vidhängande synpunkter från läsarna. Den blir också en mötesplats, ett gigantiskt torg där boken som skrevs av en gumma i en by i Mexicos bergstrakter möter hipstern med fönsterbord på Nytorget i Stockholm. Där alla med penna i hand kan säga sitt, på sitt sätt. Jag läser förresten så sent som i morse om förlag som nu går samman om en litterär mötesplats på nätet. Allt är som sagt på gång.

I denna nya värld blir förstås bokhandeln i sin traditionella form allt mer marginaliserad. Men även förlagens roll(er) torde förändras, bli mer av den projektledare som lotsar projektet fram via lektörer, redaktörer, formgivare, tekniska producenter, korrläsning, eventuella översättningar och förstås försäljning inklusive reklam och PR. Det öppnar för allehanda affärsuppgörelser där fördelningen risk och chans blir avgörande, vilket också redan sker under namnet hybridförlag. Den gamla förlagsrollen som uttolkare av vad som är bra och bedömare av vad folk vill ha ersätts allt mer av rollen som rådgivare åt författarna.

Allt börjar således på nätet. Du går in, hittar din bok och gör ditt köp. Eller tar dig ut till den gigantiska Book Hall som ligger i utkanten av staden ungefär som Ikea och alla andra branschers stormarknader redan gör. Där finns, om inte jordens alla böcker så åtskilliga miljoner rent fysiskt. Men bara ett fåtal exemplar av varje lagrade i snillrika system. Här kan du beställa fram boken; känna på den, bläddra i den, smaka på den i de läs- och kaffehörnor som erbjuds. Gillar du vad du upplever beställer du boken, betalar på plats, och får hem den i brevlådan. Här köper du således inga böcker. Bara provsmakar i detta omfattande Showroom, som kanske blir ett lika populärt utflyktsmål för familjen som en eftermiddag på Ikea. Här pågår förstås ständiga uppläsningar, författarbesök, debatter, iscensättningar av stort och smått.

I media fortsätter allt som vanligt. Litteraturens kritiker och anmälare får bara ytterligare en dimension att fundera över; varför alla dessa ”okända” böcker läses av så många utan att de passerat det egna nålsögat. Det vill säga ytterst vad som händer när en miljard författare och deras verk exponeras för en miljard läsare och deras preferenser.