I den digitala dimma som nu sveper in över en allt större och öppnare mediescen där  sant och osant slåss om att beskriva verkligheten lockar det oss alla att i  en enda mening, helst bara några få ord, frälsa texten från den långa, svårbemästrade berättelsen. Från att slippa det krångliga svaret, tillrättaläggandet, den snårskog av omvägar och fotnötter som krävs för alla i publiken ska upptäcka, fatta och i grunden förstå vad som menas. Man bävar  för vad som komma ska  när denna farliga konstart fortsätter att ta över  i det allmänna publika samtalet. Tack och lov är konsten att få till dessa ord så svår  att bara ett fåtal får skärpan så vass att effekten i bästa (sic) fall blir en lätt skråma.…

+Read more