Jag läser gärna böcker om entreprenörer, nyskapare av skilda slag, just nu boken om Alfred Nobel (kan rekommenderas) och kommer alltid att tänka på att det vi kallar affärssinne är dåligt utrett. Och inte alltid omnämnt med idel positiva förtecken. Ändå är det just detta sinne som skapar allt nytt med värde. Alltså inte bara allt nytt för nyhetens skull. Utan nytt som medför nytta. Och inte bara nytt för ren affärsverksamhet utan nytt för det som kanske i en annan tid, en annan dimension, kan bli affärer eftersom allt förr eller senare slutar där. Alla har vi detta sinne, det må vara mer eller mindre utvecklat, precis som med de andra sex. Det har i alla tider påverkat allt, varit grunden för det…

+Read more